پیدا

لازم بذکر است....

درخواست حذف اطلاعات

آیا پوشیدن جوراب نازک اشکال دارد یا نه؟ آیا اگر جوراب نازک بپوشیم حجاب ما مشکل پیدا می کند؟ و اینکه آیا اصلا پوشاندن پا جزو حدود حجاب است؟ بنابر اهمیت فوق العاده موضوع جوراب نازک و اینکه متاسفانه مشاهده می کنیم که این موضوع هم از سوی ن بی حجاب یا بد حجاب و هم از سوی ن معتقد به حجاب محل کم کاری است بر آن شدیم تا موضوع را مستقلا با بررسی دلایل، روایات و احکام فقهی طی یک بحث جامع و کامل بررسی کنیم و متاسفانه از دلایل عمده ی اینکه در بین خانم های مذهبی شاهد این کم کاری هستیم نا آگاهی خانم ها از موضوع است لذا شما را به خواندن این مطلب دعوت می کنیم: ابتدا احادیث 1 - فضیل بن یسار گوید: از صادق سوال آیا آرنج های دست زن بخشی از زینت اوست که خداوند در قرآن فرموده: ن زینت خود را آشکار نکنند مگر برای شوهرانشان؟ فرمود: بله و تمام بدن زن غیر از صورت و دست ها تا مچ از زینت او محسوب می شود (که باید از نامحرم پوشیده شود)(فروع کافی ج 5 ص 520) 2 - کاظم در جواب برادرش که پرسید: دیدن چه مقدار از بدن زن نامحرم جایز است؟ فرمود: چهره و دست تا مچ (قرب الأسناد ص 102) 3- رسول خدا فرمودند: هلاکت ن امت من در دو چیز است: طلا و لباس نازک (تنبیه الخواطر و نزهة النواظر ج 1 ص 3) 4 - خدا در روایتی فرمود: هر به همسرش اجازه دهد که با لباس های نازک و مهیج در بین انظار حاضر شود خداوند او را به آتش جهنم می افکند (بحارالانوار ج 100 ص 242) 5 - حضرت علی فرمودند: بر شما باد بر پوشیدن لباس ضخیم چرا که هر لباسش نازک باشد دینش نازک است (بحار الانوار 83/184/13) 6 - رسول خدا فرمود: ای علی هر مردی از همسرش اطاعت کند خدا او را به رو در جهنم افکند علی پرسید این چه اطاعتی است؟ فرمود: اینکه در پوشیدن لباس نازک به وی اجازه دهد (مکارم الاخلاق ح 1713 بحار الانوار ج 103 ص 228 ح 27) 7 - عایشه گوید: روزی اسماء دختر ابوبکر در حالی که لباس های نازکی بر تن داشت نزد رسول خدا آمد آن حضرت روی از او برگرداند و فرمود: ای اسماء وقتی دختر به سن بلوغ رسید نباید از بدن او جز این و این (در حالی که به صورت و دستش تا مچ اشاره میکرد) دیده شود (سنن داود ج 4 ص 87) از روایات بالا فهمیده می شود که: 1 - فقط گردی صورت و دست ها تا مچ می تواند نمایان باشد پس پوشاندن پا نیز جزوی از حجاب محسوب می شود یعنی پوشاندن پا در برابر نامحرم واجب است (مانند بدن یا موی سر) 2 - لباس نازک برای پوشش کفایت نمی کند و جاهایی که پوشاندن آن ها واجب است را نمی توان با لباس نازک پوشاند زیرا نه تنها آن را نمی پوشاند بلکه موجب ایجاد جذ ت و جلب توجه می شود و در به شدت از پوشش نازک نهی شده است نتیجه: آنچه پا را می پوشاند نباید پوششی نازک باشد (چنانکه پا از زیر آن نمایان باشد) زیرا حکم پوشش پا نیز مانند بدن و دیگر جاهایی است که پوشاندن آن واجب است حال که روایات بالا را مطالعه کردیم نگاهی می اندازیم به حکم مراجع در مورد این موضوع: بلا استثناء همه مراجع متفق القول اند که پوشیدن جوراب نازک جایز نیست بلکه پوشاندن پا واجب است .. از:حرف دینمون